bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAKU-JUTSU-DO

GAKU betekent "studeren".
JUTSU betekent het begrijpen van de correcte en aangewezen technieken.
DO betekent dat je oefening moet deel uitmaken van je leven.

 

 

 

Onderwijs, Techniek en De Weg
(Learning, Technique and The Way)

 

Miyamoto Musashi, de grote zwaardvechter uit de 17de eeuw, bezocht ooit Nagatsune Hachiemon, een bekende meester in het vechten met de lange speer en officiële Krijgskunst-instructeur voor Tokugawa Yoshinao, een machtig feodale heer in de Japanse provincie Owari. Na een kort gesprek besloot Nagatsune dat het nutteloos zou zijn een open duel aan te gaan met Musashi. In plaats daarvan nodigde hij hem uit voor een partijtje schaak met zijn zoon. Nagatsune's zoon was bedreven in het Japanse schaakspel (go) en al gauw was Musashi helemaal verdiept in het spel. Terwijl Musashi zich concentreerde op het schaakbord, veranderde zijn gezichtsuitdrukking en riep hij plotseling : “Probeer het niet !”. Dit verraste Nagatsune's zoon maar toen hij nogmaals naar Musashi keek was diens uitdrukking terug veranderd naar zijn originele kalmte en was hij terug geconcentreerd op het spel.
In werkelijkheid was Nagatsune naar een aangrenzende kamer geslopen met een speer en hoopte hij op een kans Musashi aan te vallen terwijl hij afgeleid was door het schaakspel. Toen Nagatsune op het punt stond aan te vallen voelde Musashi de intentie van zijn gastheer in de andere kamer en riep, hem waarschuwend geen wanhopige pogingen te ondernemen. Nagatsune's aanval verstoorde Musashi's concentratie echter niet en hij bleef het spel voorstspelen, won uiteindelijk het spelletje, en versloeg zo terzelfdertijd ook de vader.

Later reisde Musashi naar de Nara provincie om te dueleren met Sekishusai, de patriarch van de Yagyu Shinkage-Ryu zwaardkunst-school. Sekisushai was de oprichter van de school en werkte in dienst van Tokugawa Ieyasu die de Tokugawa regering stichtte. Musashi stopte onderweg toevallig bij dezelfde herberg als Yoshioka Denshichiro, een van de beroemde zwaardvechters van de Yoshioka school in Kyoto. Yoshioka had Sekikushai reeds uitgedaagd voor een duel de dag ervoor. (Als voetnoot : Musashi doodde later Yoshioka Denschichiro in een duel bij de Sanjusangendo tempel. Musashi verminkte ook Denschichiro's oudere broer Seijuro met één enkele slag van een houten zwaard en doodde dan 79 van de overgebleven leerlingen van de Yoshioka school in een wraakgevecht bij de “hangende pijnbomen” van de Ichiojo Tempel in Kyoto).
Een jonge vrouw kwam naar de herberg met een bericht van Sekisushai voor Denshichiro. In het bericht verontschuldigde Sekikushai zich bij Denschichiro omdat hij hem niet kon ontmoeten of kon ingaan op zijn uitdaging aangezien hij een verkoudheid had. De vrouw bood Denschichiro een enkele roos aan, hem uitleggend dat dit van haar meester Sekikushai kwam en dat hij haar had gevraagd er zeker van te zijn dat Denschichiro die zou ontvangen. Denschichiro lachtte, wierp de roos weg in de tuin, kleineerde Sekikushai als een oude, zwakzinnige lafaard en stuurde de dienster weg.
Musashi hoorde de conversatie en terwijl Denschichiro samen met zijn studenten naar buiten ging om iets te drinken om hun “overwinning” te vieren, ging hij naar de tuin en raapte de roos die Sekikushai naar Denshichiro had gestuurd op. Eerst merkte hij niets speciaals aan de roos, maar plotseling viel Musashi de snede aan de onderkant van de bloem op. Hij was niet gesneden met de gebruikelijk scharen voor het bloemschikken maar met een zwaard. Het was de perfecte snede van een ware Meester. Musashi besefte dat Sekikushai helemaal niet de “zwakzinnige lafaard” was zoals de pompeuze Denschichiro had geconcludeerd. Musashi trok zijn zwaard, maakte dezelde snede aan de andere kant van de bloemstengel en stuurde die terug naar de Yagyu school als zijn visitekaartje.

Gedurende Musashi's leven ging het feodale Japan een periode in van vrede onder het leiderschap van de Tokugawa regering. De vredestijd werd door iedereen verwelkomt behalve door de nu werkloze samurai die gedwongen waren werk te zoeken als Krijgskunst-leraar bij verschillende feodale heren. De competitie was moordend en krijgers moesten op elk moment op hun hoede zijn. Er word gezegd dat Musashi nooit een bad nam uit vrees dat hij het meest kwetsbaar zou zijn in een kleine, ingesloten badkamer zonder kleren of zwaard.

Tegenwoordig wordt gezegd dat de Krijgskunsten een transformatie hebben ondergaan van jutsu (techniek) naar do (De Weg, zoals in de levensweg). Vandaag refereren Krijgskunstenaars die zich concentreren op de techniek van hun Kunst naar zichzelf als jutsu, zij die de meer traditionele manier van onderwijs aanhouden refereren naar zichzelf als do, wat betekend dat het zowel een sport als een levenswijze is. Het lijkt erop dat dit voor enorm veel verwarring heeft gezorgd betreffende de natuur van de traditionele Krijgskunsten.

Gaku - Jutsu - Do

Al sinds feodale tijden is men er van uitgegaan dat de Japanse Krijgskunsten drie belangrijke regels hebben : gaku-jutsu-do. Gaku betekent “onderwijs” in de betekenis van dat het leren binnen iemands training nooit ophoud. Men moet blijven leren gedurende zijn volledige carriere, gedurende zijn volledige leven. Het gezegde gaat : “Als mijn tegenstander iets eenmaal studeert, zal ik het tien maal studeren. Als mijn tegenstander iets tien maal studeert, zal ik het honderd maal studeren.”.
De tweede regel is jutsu (“techniek”), wat betekend dat men de correcte techniek of juiste methode moet begrijpen om een tegenstander te verslaan. Net als in feodale tijden kan een aanval komen in een open duel of op eender welk moment in iemands leven. Men moet altijd voorbereid zijn en weten wat men moet doen.
De derde regel is do, wat “De Weg” betekent. Iemands studie en kennis moeten toepasselijk zijn op zijn leven, op hoe hij leeft, hoe hij naar zichzelf kijkt, hoe iemand ziet waar hij naartoe wil en wat hij wil bereiken. Net zoals Musashi : zelfs wanneer hij volledig is geconcentreerd op het schaakspel, is hij nog steeds een met zijn Krijgskunst.

Er is nog een ander interessant verhaal over Musashi in zijn latere leven. Als gast van de machtige Hosokawa clan, vroeg de feodale heer aan Musashi een portret te schilderen van Bodhidharma, de patriarch van de Zen-sekte in China. Musashi schilderde met enkele vloeiende penseeltrekken het portret en het was werkelijk erg goed. De heer was erg tevreden maar Musashi zelf leek niet helemaal tevreden.
Later die nacht was er alarm toen er een indringer was in de koninklijke prive-kamers van de heer. Bewakers stormden de kamer binnen met speren in aanslag maar vonden er slechts Musashi terug, in het midden van de kamer, met papier en inkt net zoals die namiddag. Omdat iedereen wist dat hij een speciale gast was, riepen ze er de heer bij om te weten wat ze precies moesten doen. Normaal gezien werd een indringer ter plaatse ge-executeerd. De heer kwam binnen en Musashi overhandigde hem meteen een nieuwe tekening van Bodhidharma. Het was een meesterwerk zonder weerga en de heer was verwonderd. Musashi keek hem aan en legde uit : “Toen je me de eerste keer vroeg iets te schilderen hield ik het penseel vast als schilder. Maar ik ben geen schilder. Ik ben een Krijgskunstenaar. Daarom was ik niet tevreden met de eerste tekening. Deze keer hield ik het penseel vast als zwaard zoals elke ware Krijgskunstenaar zou doen en nu kan je mijn ware Kunst zien.”.
Dit is waar Meesterschap van gaku-jutsu-do.

 

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter