bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid
Wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Waartoe dient de geļnformatiseerde verwerking van de gegevens?

Alle door de leden opgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking in het kader van een verantwoord leerlingenbeheer en dojo-beleid.
Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.

Welke waarborgen biedt de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

De wet van 8 december 1992 voorkomt dat men door onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer.Daarom voorziet de wet beperkingen op het gebruik van deze gegevens en biedt ze waarborgen aan de betrokken personen. Zo hebt u het recht op inzage in uw dossier.

Wie heeft toegang tot deze informatie?

De gegevens zijn toegankelijk voor de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de dojo, federatie(s) en openbare instellingen.

Hoe kunt u uw dossier bekomen?

De dojo kan u een samenvatting van uw persoonlijk dossier overhandigen
· als u zich bij ons aanbiedt met een document dat uw identiteit bewijst
· als u schriftelijk een aanvraag indient, die gedateerd en ondertekend is en vergezeld is van een recto verso kopie van een identiteitsbewijs.
Deze schriftelijke aanvraag kunt u sturen naar:
Aikido-dojo Aikikai Aalter
p/a Bergstraat 65
9880 Aalter

Hoe kunt u onjuiste gegevens laten verbeteren?

Indien u merkt dat uw gegevens fout zijn, kunt u ze ter plaatse bij de dojo laten verbeteren.
U kunt ook een aanvraag via de post tot verbetering indienen.

Wat is de rol van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

De wet stelde een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in, die belast is met het toezicht op de juiste toepassing van deze beschikkingen. Door de aard van de vereniging werd Aikido-dojo Aikikai Aalter door de Commissie vrijgesteld van aangifte.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter