bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

Er is een oud gezegde onder krijgers : "Na de overwinning, span dan de koorden van je helm aan.". Als we denken dat we er zijn, als we denken dat we het hebben, zijn we het, op dat eigenste moment, eigenlijk al terug kwijt.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Geest van de Beginner", een van de meest belangrijke idealen binnen de Krijgskunsten. Krijgskunstenaars spenderen hun volledige leven met het proberen de ware "Geest van de Beginner" te bereiken.

 

Er is een oud gezegde :"Tien verschillende mensen hebben tien verschillende meningen."

Als menselijk wezen zijn we bevooroordeeld en discrimineren we in alles wat we doen. Toch vertelt onze training ons dit niet te doen. Waarom ? Door te discrimineren in wat we doen hebben we een heel beperkte kijk op het leven. Krijgskunstenoefeningen zorgen voor een grotere kijk op het leven. Op het niveau van een grote Meester ziet met het leven in zijn absolute vorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijgskunst kan nooit gescheiden worden van de realiteit van ons dagelijkse leven. Dit is echte spirituele training.

Een groot Meester, een groot leraar, is altijd zacht en nederig. Tegelijkertijd is hij net zoals een vlijmscherp zwaard.

 

 

 

Lessen over de Alledaagse Geest
(Lessons On The Everyday Mind)

 

Ik zou graag alle lezers bedanken die me hebben geschreven naar aanleiding van deze column. Het is bemoedigend te weten dat mijn inspanningen de interesse van Krijgskunstenaars van over het hele land aantrekken.
Als aikido-leraar zou ik er op willen wijzen dat op 26 april 1989 de 20-jarige verjaardag van het overlijden van Morihei Ueshiba O-Sensei, de stichter van het aikido, werd herdacht. Op deze zeer speciale gelegeheid had mijn school de eer Richard Bustillo, directeur van de de IMB Academy (FYI : International Martial arts & Boxing www.imbacademy.com - Bart), als gast te mogen ontvangen. Enige dagen voor de ceremonie ter ere van O-Sensei bezocht Bustillo mijn school en hadden we een heel informatief gesprek.
Verschillende jaren terug, ergens na het tragische overlijden van Bruce Lee, had ik een gelijkaardige gesprek met een ander lid van de IMB Academy. Ook toen spraken we over Gevechtskunsten en de conversatie ging voornamelijk over de onderwerpen snelheid, precisie en kracht. Tijdens mijn meest recente conversatie met Bustillo vroeg ik hem : “Wat is het belangrijkste onderdeel van training ?”. Hij antwoordde meteen : “Houding.”.

In het algemeen zijn studenten die lid willen worden een Krijgskunst-school voorbereid met een lijst van hun vorige trainingservaringen en een aantal krijgskunsten die ze reeds “beheersen”. Slechts weinigen komen binnen en zeggen gewoon : “Onderwijs me, alstublief.”
In de Krijgskunsten echter, is het wijs om de houding van de “Geest van de Beginner” aan te nemen. Eenmaal we beginnen denken dat we een Kunst beheersen hebben we eigenlijk ons echte begrip van de Kunst kortgesloten. De Krijgskunsten zijn altijd een kwestie van het hart, en het is noodzakelijk een sterke vastberadenheid te behouden om te blijven trainen tot onze laatste adem. Hoe ver we ook mogen gevorderd zijn in onze training, we zullen op onze weg altijd wel iemand ontmoeten die veel verder gevorderd is.

Ik zou graag uit mijn eigen interesse in de Samurai cultuur putten om op dit moment een punt duidelijk te maken. Aangezien ik niet langer tevreden was met enkel een “boeken-kennis” van de oude Samurai-kunsten besloot ik onlangs terug zelf student te worden en begon mijn training in de Kunst van de Theeceremonie.
Met meer dan 30 jaar eigen ervaring als leraar in de Krijgskunsten, ben ik het gewoon dat men mij beschouwd als een ervaren leraar. Maar toen ik mevrouw Sosei Matsumoto uit Los Angeles California ontmoette, die net de hoogste graad in de Urasenke Theeceremonie School had ontvangen, vertelde ze mij : “Ik herinner me nog dat ik 40 jaar geleden les heb gegeven aan je grootmoeder.”. Mijn andere lerares was 86 jaar oud, had er een onderwijs-carriere van meer dan 65 jaar opzitten, en begon studenten op te leiden nog voor mijn eigen vader was geboren. Het spreekt vanzelf dat onderwijs onder deze leraars een nederige maar ongelooflijk verrijkende ervaring is geweest.

Het punt is dat een ervaren leraar altijd nederig blijft maar toch gretig blijft om dingen te leren. Het is noodzakelijk om onze Krijgskunst-training te zien als een integraal, niet als een “speciaal”, deel van ons leven. Eenmaal we het speciaal gaan maken of er een special betekenis aan geven buiten ons alledaagse leven gaat het appart staan van onszelf. Onze tanden poetsen, bijvoorbeeld, is geen speciaal onderdeel van ons leven maar toch is het nodig om het verschillende malen per dag te doen. We “beheersen” het tandenpoetsen niet om er dan mee te stoppen. Trainen in de Krijgskunsten kan vanuit hetzelfde oogpunt bekeken worden. Het zou geen “speciaal” maar een noodzakelijk onderdeel van ons dagelijkse leven moeten uitmaken. Dit is wat men aanduid met “de Alledaagse Geest”, het ultime van Meesterschap in de Krijgskunsten.

Een jonge priester vroeg ooit aan een Zen-meester : “Wat is het belangrijkste onderdeel van de oefeningen ?”. De Zen-meester antwoordde : “Heb je nu net gegeten ?”. De jonge priester antwoordde : “Ja.”. “Ga dan je kom wassen.”, was het antwoord van de Meester.
De betekenis van dit verhaal is dat training nooit kan losgekoppeld worden van de essentiele activiteiten in ons dagelijkse leven. Onze Krijgskunsten moeten inderdaad één worden binnen onszelf, niet iets buiten onszelf wat we hopeloos trachten te begrijpen.

Een andere Zen-priester vertelde ooit het volgende verhaal. Hij noemde het “De misdaad van de Perzik”. Lang geleden was er in China een machtige heerser die een heel loyale minister had. Op een dag kwam er een dringend bericht voor de minister waarin stond dat zijn moeder ernstig ziek was geworden. Aangezien hij snel bij zijn stervende moeder wilde zijn, gebruikte hij de koets van zijn meester om naar haar toe te rijden. Dit op zichzelf was al een ernstige misdaad waarop een straf stond waarbij men beide voeten afhakte. Toen de heer dit hoorde verklaarde hij : “Wat een fantastische minister die zo bezorgd is over het welzijn van zijn moeder dat hij zijn beide voeten riskeert door gebruik te maken van mijn koninklijke koets !”.
Verschillende dagen later waren de minister en de vorst in de koninklijke tuinen. De minister plukte een perzik van de boom en toen hij erin beet proefde die zo zoet dat hij ze meteen aan zijn heer aanbood. De andere ministers waren geschokt dat hij een half opgegeten perzik had aangeboden aan de heer maar de heer zelf was wederom onder de indruk en prees de generositeit van zijn minister.
Uiteindelijk hadden de heer en zijn minister echter toch problemen met elkaar. De vorst briestte : “Hoe durfde hij mijn koets gebruiken om zijn moeder te bezoeken ! En hoe durfde hij me een halfopgegeten perzik aanbieden in de koninklijke tuin ! Executeer hem onmiddelijk !”.

Zoals dit verhaal aantoont wordt onze wereld inderdaad gevormd door de houding die we er zelf tegenover aannemen. En meestal bekijken we de wereld op een manier die ons op dat moment het beste uitkomt. We gebruiken vaak dezelfde houding in onze Krijgskunst-training. We beoordelen de training naar ons eigen gemak en begrijpen slechts zelden het eigenlijke doel van onze eigen inspanningen.
Gebruik makend van het voorbeeld van de heer die zijn houding ten opzichte van zijn trouwe minister veranderd, moeten we niet een bevooroordeelde houding aannemen die van moment tot moment kan veranderen om het ons eigen gemakkelijk te maken. Een eerste doel in de Krijgskunst-training is het ons in staat stellen onszelf en anderen zo klaar te zien als in een geboende spiegel.

Studenten in de Krijgskunsten moeten op zoek gaan naar competente leraars en eenmaal ze die gevonden hebben moeten ze die benaderen met een oprechte, eerlijke, en volledig open geest. En als leraars die door de loop der jaren ervaring opdoen, zouden we de lange-termijn effecten van de training van onze studenten moeten zien. Vanuit dit perspectief zouden we moeten beginnen begrijpen dat het ontwikkelen van een juiste houding ten opzichte van Krijgskunst-training en het leven zelf misschien wel onze grootste verantwoordelijkheid is.

 

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter