bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

In het Japans betekent "keiko" of "oefening", "Nadenken over het verleden".

Er is een bekend gezegde dat zegt dat we het verleden niet moeten bestuderen omdat we voorbestemd zijn om dezelfde fouten uit het verleden te herhalen. Ik denk dat dit slechts een halve waarheid is : we maken immers nog steeds continu dezelfde fouten.

We zouden het verleden moeten bestuderen om de wijsheid die is overgedragen uit het verleden te leren en te bewaren.

 

We overtroeven onszelf continu enkel en alleen omdat we de wijsheid, ervaring en lessen die werden doorgegeven door onze leraars gebruiken als opstap.

Omdat onze leraars zoveel van hun leven opgeven enkel om zulke opstapjes te worden, verdienen ze ons respect en bewondering.

Dus is een grote Meester uiteindelijk slechts een opstap. Geen leuke gedachte. Dat is ook waarom er heden ten dage zo weinig echte Meesters zijn.

Ik ben zelf geen Meester maar ik wens dat meer van mijn leerlingen me zouden gebruiken als opstapje in hun training. Er zijn er echter slechts weinig die zelfs zo'n klein stapje kunnen zetten. Bedroevend!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkeren naar de Bron
(Returning to the Source)

 

Ik begeleidde ooit een rondreis voor Zwaardkenners door Japan waarbij ik in staat was enkele private collecties van beroemde zwaarden, harnassen en wapens te bezichtigen. Ik had ook de kans verschillende krijgskunstmeesters te bezoeken, onder hen Grootmeester Kisshomaru Ueshiba van het Aikido Wereld Hoofdkwartier en Meester Akio Mitani, hoofd van de Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido school.
Terwijl ik in Japan was werden verschillende technieken in seitei iaido aangepast door de heersende federatie van iaido meesters. Historisch gezien wordt in seitei iaido de koord die is vastgemaakt aan de schede niet gebruikt. Volgens de nieuwe regels wordt de koord nu gebruikt bij verschillende zwaard-technieken en moet dus behoorlijk vastgemaakt worden aan de schede.
Zoals bovenstaand voorbeeld aantoont is het in de krijgskunsten nodig zaken aan te passen wanneer aanpassingen ook echt nodig zijn. Een groot krijgskunstenaar zei ooit “absorbeer wat nuttig is” en “verwerp wat nutteloos is”. Maar heel vaak gebeurd verandering enkel om de verandering zelf. Absorberen wat nuttig is betekent, volgens mij, dat je eerst moet weten wat “nuttig” juist betekent. Verwerpen wat nutteloos is houdt in dat er eerst een onderzoek moet zijn en daarna een diepgaand begrip van wat echt nutteloos is.

Als jonge aikido-leraar waren er verschillende technieken die ik dagelijks oefende. In die tijd dacht ik dat ze nutteloos waren omdat ze te veel waren geformaliseerd. Alhoewel ik het nut van de technieken niet begreep bleef ik ze toch aanleren aan mijn studenten net zoals ik ze 20 jaar geleden in Japan had geleerd. Na een tijd begreep ik de betekenis van de technieken en ik merkte dat mijn studenten enorme vooruitgang boekten net door die technieken te oefenen. Hierna leerde ik vertrouwen te hebben in de wijsheid van mijn eigen leraar.

Het is in de krijgskunsten populair om te breken met bepaalde tradities. Nochthans moet er eerst een goed begrip zijn van wat traditie juist betekent. In de krijgskunsten denken we vaak dat iets traditioneel een techniek of een beweging is die echt geformaliseerd of uit-de-tijd is. Als resultaat hiervan betekent breken met de traditie, het up-to-date brengen van technieken om hen meer betekenis te geven of efficiënter te maken.
Op dit moment is een korte les in geschiedenis misschien nodig om de diepere betekenis van traditie in de krijgskunsten beter te begrijpen. In de prille tijden van Japan, toen de keizer en zijn gevolg aan de macht waren, werden cultuur en onderwijs geïntroduceerd in China en Korea. Later, tijdens de 12de eeuw, kwam de krijgsklasse aan de macht en introduceerde het feodale systeem. De krijgs-elite zocht de afgezette aristocraten op en gingen bij hen in de leer om hun prestige op te krikken door kunst en letteren. Als studenten bij de aristocraten moesten de feodale Japanse krijgsheren een periode als leerjongen ondergaan en werden uiteindelijk geïnitieerd in de hogere aspecten van de kunst. Deze aanpak werd later ook overgenomen door de Meesters in de krijgskunsten die studenten aannamen met de hoop dat één van die studenten ooit genoeg talent zou tentoonspreiden om de Meesters kunst voor te zetten.

Er is een bekend verhaal over de thee-ceremonie wat dit punt erg goed illustreert. Sen no Rikyu, de beroemde thee-Meester, leerde zijn beide zonen de kunst van de thee-ceremonie. Eén zoon bouwde een prachtige thee-tuin strikt volgens de regels die zijn vader hem had geleerd en nodigde toen zijn vader uit op de inhuldiging van zijn nieuwe meesterwerk. De vader wierp één blik op de tuin en fronste. De zoon was geschokt want alles leek perfect in orde als hij naar de nieuwe tuin keek. Plotseling werd hij zich bewust van iets. Hij liep naar de dichtsbijzijnde kerselaar en schudde aan de takken zodat de prachtige kersenbloesems op de grond vielen. De vader glimlachtte bij het herkennen van het Meesterschap van zijn zoon.
Er kan worden gezegd dat de zoon “brak met de traditie” door de kersenbloesems een tapijt te laten vormen in de tuin, maar eigenlijk is dit niet het geval. De zoon begreep eindelijk dat de sleutel tot zijn vaders thee-ceremonie tradite het scheppen van schoonheid was. In het kort, het had niets te maken met techniek, de Meester was er niet in geïnteresseerd hoe goed de techniek van zijn leerling was maar wel hoe goed de student de essentie van de kunst zelf had begrepen.

Door te proberen de traditionele technieken te veranderen of aan te passen bekijken we de technieken zelf als eindpunten. Geformaliseerde technieken bevatten een soort “innerlijke les” die de student zelf moet onderzoeken en absorberen als hij een dieper begrip van zijn kunst wil nastreven. In het geval van de krijgskunsten is het probleem niet hoe we de technieken kunnen aanpassen maar veeleer hoe we onszelf kunnen aanpassen om een beter begrip te krijgen van deze technieken.
Wanneer we breken met traditie lopen we het gevaar te breken met de kunst zelf. Deze vraag vergt een grote studie en reflectie van elke leerling in de gevechtskunst. Door het zorgeloos aanpassen van technieken kunnen we de wegwijzers naar Meesterschap die onze leraars ons hebben gewezen, breken.

 

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter