bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

In de buitenwereld wordt je beoordeeld op je daden; in de spirituele wereld wordt je beoordeeld op je innerlijke sterkte.

Slecht weinigen kunnen "Grootheid" of zogenoemde roem bereiken in de buitenwereld, maar iedereen kan innerlijke sterkte bereiken.

 

 

 

 

 

 

In de krijgskunsten trainen we de innerlijke sterkte om leven en dood te trotseren. Als je vruchteloos rijkdom, bekendheid en fysiek comfort nastreeft, kan je nooit de materiële wereld verlaten en vinden wat Musashi zocht.

Musashi hield van zijn krijgskunst en wijdde er zijn hele leven aan. Ga door met je training omdat je er van houd. Dat is alles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zwaardvechter van de Zwaardvechter
(The Swordman's Swordman)

 

Dit hoofdstuk van “Ancient Ways” is opgedragen aan wijlen John Yumoto.

Miyamoto Musashi (1584-1645) is waarschijnlijk de meest bekende zwaardvechter in de geschiedenis van Japan. Er blijven echter vele vragen betreffende zijn leven en zijn tijd. Volgens de legende werd Musashi geboren in het dorpje Miyamoto, gelegen in de prefectuur Okayama. Volgens zijn eigen woorden opgetekend in zijn definitieve werk over de zwaardkunst Go Rin No Sho (Het Boek van Vijf Ringen), was hij “een krijger van Banshu”, of de Harima provincie. Het is hierbij misschien interessant te vermelden dat beide plaatsen met de nodige monumenten claimen zijn geboorteplaats te zijn. Musashi vocht volgens oude rapporten aan de verliezende kant in de Slag om Sekigahara. Hij was een wilde en ongedisciplineerde jongeling, die er desondanks in slaagde het lot van zovele verslagen krijgers te ontlopen en probeerde terug te keren naar zijn dorp. Hij ontmoette onderweg de bekende Zen-monnik Takuan, die hem opsloot in een geïsoleerde toren in het Kasteel van Himeje en die hem verplichte de klassieke geschriften te bestuderen gedurende drie lange en eenzame jaren. Uiteindelijk kwam hij buiten als een uitstekende jonge krijger die erop gebrand was de wereld in te trekken om zijn kennis te testen.
Musashi zelf claimt 60 gevechten te hebben gewonnen nog voor hij 29 jaar oud was. Daarna voelde hij niet meer de nood zijn zwaardkunst te testen en werd een vriend van de bergen en de rivieren tot hij 60 jaar oud was. Van zijn 30ste to zijn 60ste jaar zijn er zo goed als geen verslagen van wat Musashi deed. Er zijn enkele naslagwerken waarin wordt vermeld dat hij deelnam aan de rebellie van Shimbara waar hij echter rampzalig faalde. Hij trok zich uiteindelijk terug in de Higo provincie als gast van de Hosokawa familie en leefde er in afzondering in een grot waar hij zijn finale woorden neerschreef en overleed op 65-jarige leeftijd.

Als gevechtskunstenaar en zwaardvechter is Musashi vooral gekend voor zijn vechtstijl met twee zwaarden, Niten Ichi Ryu (twee hemels in één school). Er wordt gezegd dat hij nooit een bad nam uit schrik aangevallen te worden in de badkamer. Er wordt ook gezegd dat hij vliegen kon vangen met zijn eetstokjes. Volgens een andere legende was hij meer dan twee meter, had rood haar en was van Portugese afkomst.
In realiteit zijn de meeste zaken die we zien in fims of in naslagwerken over Miyamoto Musashi gebaseerd op het gekende roman van Yoshikawa Eiji getiteld Miyamoto Musashi. Op zijn beurt baseerde Eiji zijn roman op de Niten-Ki (Naslagwerk van twee hemels), die pas werd geschreven na de dood van Musashi. Een groot deel van wat momenteel is gekend over Musashi is ook gebaseerd op wat Musashi zelf had opgetekend in Het Boek van de Vijf Ringen.
Musashi vertelt bijvoorbeeld dat hij nooit één van die 60 gevechten heeft verloren maar vernoemt slechts één tegenstander bij naam : Arima Kihei. Er wordt geen melding gemaakt van zijn meer beruchte tegenstanders zoals Sasaki Ganryu Kojiro, het jonge genie dat vocht met een meterslang Bizen Nagamitsu zwaard. Er wordt eveneens geen melding gemaakt van tegenstanders als Yoshioka Denshichiro, Yoshioka Seijuro, Muso Gonnosuke, Shishido Baiken of de priesters van Hozoin. Zelfs de Zen priester Takuan maakt geen melding van een ontmoeting met Musashi, alhoewel zijn relatie met Yagyu Munenori en Yagyu Jubei van de Yagyu Shinkage-Ryu wel tot in detail is beschreven.

Naast een Meester in de zwaardkunst en een getalenteerd schrijver was Musashi ook een uitstekend schilder, calligraaf en ambachtsman. Zijn bekende inkt schilderij van een aalscholver wordt geklasseerd als juyo bunkazai (een belangrijke culturele schat in Japan). Hij schilderde in de stijl van Liang-Kai met abrupte penseeltrekken. Hij schilderde ook in de stijl van de Kano school. Als ambachtsman maakte hij tsuba in ijzer en brons. Hij maakte onder andere een heel merkwaardige bronzen tsuba met de afbeeldingen van een vis en een kalebas die elkaar omcirkelen. Dit refereert naar de bekende Zen episode van Ikkyu. Toen Ikkyu werd gevraagd wat de betekenis van Zen was, nam hij een kalebas en ging ermee naar het midden van een nabijgelegen meer. De verbaasde vraagsteller vroeg : “Wat ben jij aan het doen ?”. “Ik probeer een vis te vangen met deze kalebas.” was het antwoord. “Maar dit is onmogelijk !”, riep de vrager. “Dat is het!”, antwoordde Ikkyu.

Musashi was ook bevriend met de gekende zwaardsmid Izumi no Kami Kaneshige uit de Edo provincie, die genoemd wordt als de leraar van Nagasone Okizato Kotetsu. Er wordt gezegd dat Musashi Kaneshige introduceerde bij de Todo clan, die hem uiteindelijk aannamen als hun officiële zwaardsmid. Dit is hoe Kaneshige volgens de legende begon als één van de meest toonaangevende smeden in Edo gedurende de Shinto periode van het zwaardmaken.
In zijn latere jaren gebruikte Musashi zelf een zwaard gemaakt door Kawachi no Kami Nagakuni. Er bestaan twee zwaarden van Nagakuni die beiden zijn gesigneerd “Shimmen Musashi no Kami gebruikte dit”. Shimmen Musashi was de eigenlijke naam van Miyamoto Musashi. De katana van de daisho is nu in een museum en de wakizashi is momenteel in het bezit van Suzuki Katei, een gekende zwaardcollectioneur in Japan. Het is jammer dat beide zwaarden niet samen zijn, temeer daar algemeen wordt aangenomen dat zowel de zwaarden als de inscripties écht zijn en dat de zwaarden ooit door Musashi zijn gebruikt.

Een laatste mysterie rond Musashi gaat over een zwaard gemaakt door Nagakuni. Een voorbeeld van een zwaard gemaakt door Nagakuni is opgenomen in Fujishiro's Nihon Toko Jiten Shinto-Hen en is gesigneerd : “Gemaakt in het achtste jaar van Kambun (1688), Kawachi no Kami Minamoto-sei, Nagakuni maakte dit zwaard op 36-jarige leeftijd.”. Er wordt ook naar dit zwaard gerefereerd in de publicatie Token To Rekishi. Volgens de inscriptie zou het zwaard zijn gemaakt in 1688 toen Nagakuni 36 jaar oud was. Dat betekend dus dat hij zou geboren zijn in 1633. Miyamoto Musashi stierf in 1645, toen Nagakuni slechts 12 jaar oud was. Het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat hij op zo'n jonge leeftijd al zwaarden maakte of zelfs de kans had Musashi op latere leeftijd te leren kennen. Fujishiro opperde de theorie dat “Shimmem Musashi no Suke” moet referen naar de student van Musashi : Murasaki Masao. Het lijkt echter logischer dat Masao zijn eigen signatuur zou gebruiken net als een tsuba van Musashi die werd gesigneerd als “Masao”. De Token To Rekishi gebruikt dit zwaard om te bewijzen dat Musashi helemaal geen relatie had met Nagakuni. Toch doet dit niets af van het feit dat de twee andere zwaarden met de signatuur van Musashi wel ontegensprekelijk echt zijn.
Het misterie rond Nagakuni is slechts één deel van de puzzel rond het leven van Miyamoto Musashi, een leven dat slechts ten volle kan geapprecieerd worden na verder onderzoek en studie.

 

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter