bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

Tijdens het leren, wees aandachtig! Wees aandachtig! Tijdens je leven, wees aandachtig! Wees aandachtig!

De meeste mensen weten niet hoe ze moeten aandachtig zijn. Waarom? Omdat hun geest al tot de rand is gevuld met eigen gedachten, conclusies en algemene opvattingen. Om aandachtig te kunnen zijn moet iemand volledige vrij, open en helder zijn. Dit is wat het aandachtig zijn moeilijk maakt.

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht schenken aan iemand, eender wie het is, betekent dat die persoon iets te bieden heeft dat wij niet hebben. De meeste mensen hebben ego´s die deze gedachte niet kunnen horen. Om aandacht te schenken moeten we nederige mensen worden.

Veel mensen zijn niet aandachtig omdat ze te veel bezig zijn met het kiezen van wat ze wel en niet willen horen en zien. We willen allemaal enkel dingen zien die ons zeggen "Ja, ja, ja!". Niemand wil "Nee, nee, nee!" horen. Aandacht schenken betekent dat we bereid zijn alles wat we zien en horen te aanvaarden en te tolereren. Aandachtig zijn is heel moeilijk, vooral als men aandacht moet schenken aan zijn leraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig begrijpt iedereen "snel" en "goedkoop" maar slechts weinigen begrijpen wat "kwaliteit" is.

 

 

Zie en bestudeer zelfs het kleinste detail
(See and Study Even the Smallest Detail)

 

Op een dag was de heer van de beroemde Nabeshima clan zijn vingernagels aan het knippen. Enkel zijn persoonlijke attendant was aanwezig. Nadat hij klaar was, beval hij zijn attendant om weg te gaan maar de attendant had een vreemde uitdrukking op zijn gezicht en aarzelde lichtjes. De heer glimlachte, erkende in stilte het probleem van de jongere krijger en prees zijn scherpte. De wijze heer wist dat de attendant slechts negen vingernagels in zijn hand had verzameld omdat hij er bewust een had achtergehouden. De jonge krijger slaagde zo in een eenvoudige, maar onvoorziene, test voor alertheid en paraatheid.

In de vele jaren dat ik al les geef, bestudeer ik, zoals de meeste leraars, het potentieel van elke student. Ik zoek naar die leerlingen die later ooit zelf lesgevers kunnen worden. Ik kijk zowel naar fysieke bekwaamheid als naar goede attitude, een gevoel van verantwoordelijkheid en leiderschapskwaliteiten. Hij moet ook bereid zijn om vele persoonlijke verlangens op te offeren in het belang van zijn Kunst en er klaar voor zijn de strengheid van de trainingen te ondergaan zoals geen gewone student dit kan. Studenten die aan deze criteria voldoen zijn 'uit het goede hout gesneden' om op een dag zelf goede leraars te worden.

Een verschil dat ik heb opgemerkt tussen een student met een gemiddelde bekwaamheid en een student die snel vooruitgang maakt is dat deze laatste de mogelijkheid lijken te hebben om zelfs het kleinste detail van de techniek te zien. Maar dit vermogen is niet enkel weggelegd voor diegene met het meeste natuurlijke talent. Ik geloof dat iedereen die traint om zelfs het kleinste detail van een techniek te zien snel vooruitgang zal boeken.
Wanneer een student zijn leraar een techniek ziet demonstreren denkt hij meestal : “Oh, dat heb ik al gezien.”, of “Dat ken ik al”.
Deze studenten begrijpen nooit iets anders dan hun eigen ideeën, hoewel ze zelf denken te begrijpen wat er gebeurt. De slimme leerling bekijkt zijn leraar en de technieken net zoals hij ze voor het eerst zou zien. We moeten een techniek altijd bekijken alsof hij nieuw is voor ons, proberen elk detail, elke nuance te vatten, altijd zoekend naar iets dat ons een beter inzicht zou kunnen geven in de geheimen van de Kunst. Vaak gaan we zo op in ons eigen concept van hoe goed we wel zijn en feliciteren onszelf met wat we al kunnen. Als een gevolg daarvan wordt het leerproces vernietigd.

Er is een les in Zen en Krijgskunsten: “Bekijk alles met de geest van een beginner”. De beginneling komt binnen in een dojo en is, aangezien hij nog niets kent, erg happig om alles te leren. Dit is de mentale attitude die we nooit mogen vergeten, ongeacht hoe lang we al de Krijgskunsten bestuderen. En het is simpelweg ook niet gelimiteerd tot de techniek. We moeten ook proberen om de geest van de leraar te lezen en leren wat hij ons probeert te onderwijzen.
Toen ik vele jaren geleden in Japan trainde was er een techniek die in elke les werd uitgevoerd. Toen dacht ik dat dit eigenlijk geen echte techniek was maar eerder een oefening. Ik begreep nooit de betekenis of het nut van deze oefening en dacht er niet verder over na. Toch probeerde ik, na mijn terugkeer naar Amerika, alles wat mijn leraar me had geleerd getrouw te volgen en bleef op het einde van de les die oefening dagelijks uitvoeren. Twintig jaar later begrijp ik eindelijk hoe belangrijk deze oefening is voor de training. Dit is maar een klein puntje, maar toch ben ik blij dat ik nog steeds de lessen van mijn leraar volg hoewel ik ze in die tijd niet begreep. Had ik deze techniek vergeten enkel en alleen omdat ik ze toen niet begreep dan had ik iets erg waardevol voor onze Kunst verloren.

De kleine details van de technieken en zelfs de manier van de leraar zijn voor een leerling in het begin vaak hard te zien of te begrijpen. Misschien zijn de details niet echt zichtbaar in de globale expressie van de techniek en is het verleidelijk om aan te nemen dat ze kunnen worden weggelaten. Maar dit is niet het geval: die kleine details moeten er zijn. Dit is de 'inhoud' of betekenis van een techniek. Waneer een expert een oefening uitvoert met vloeiendheid, snelheid en kennis, vergeten we soms hoeveel uren training en toewijding er aan vooraf zijn gegaan om die kennis te perfectioneren.

Volgens een oude legende bestelde de samurai-heer van de Echizen provincie op een dag een paar zwaard-ornamenten bij een meester-artiest. De heer was erg gretig om deze zo snel mogelijk te hebben maar wist, de kennis en reputatie van de artiest kennende, dat hij heel geduldig zou moeten zijn.
Na verschillende maanden waren de ornamenten nog steeds niet klaar. Een jaar ging voorbij en nog steeds was de meester-artiest niet klaar. De heer werd erg ongeduldig. Uiteindelijk, na twee jaar, waren ze toch klaar en presenteerde de meester-artiest zijn meesterstukken aan de heer. De heer was erg tevreden en beval dat de ornamenten meteen moesten worden aangebracht op het gevest van zijn zwaard. Toen het gevest werd omwonden ging echter ongelukkig één van de twee ornamenten verloren. De heer was woest en riep de meester-artiest bij zich om zo snel mogelijk een ander te maken. Slechts twee dagen gingen voorbij en de meester-artiest presenteerde een vervangstuk dat identiek was aan het origineel. De heer vroeg de artiest: ”Als het je slechts twee dagen kostte om dit te maken, waarom heb je me dan twee jaar laten wachten op de andere?”. Zonder een woord te zeggen greep de artiest het originele en het vervangstuk en wierp ze beiden in de vijver van de aangrenzende tuin. Het vervangstuk zonk naar de bodem terwijl het origineel zo fijn en delicaat was gemaakt dat het op het oppervlak bleef drijven. Het origineel was inderdaad een meesterstuk dat twee jaar inspanning had gekost.

In staat zijn om het fijnste detail van de techniek te zien betekent het zien van zijn innerlijke betekenis. Het betekent dat we de kwaliteit van de techniek moeten herkennen en begrijpen. Als we nooit herkennen wat het is, kunnen we nooit hopen het ooit te begrijpen.

Nagasone Kotetsu, uit de oude hoofdstad Edo, was een meester zwaardsmid en zijn zwaarden zijn bekend om hun uitzonderlijke snijkwaliteiten. Door hun faam wilde elke samurai er één maar ze waren erg zeldzaam. Kotetsu begon zwaarden te maken op 54-jarige leeftijd na een carrière in het maken van geweren en harnassen. Hij overleed op 74-jarige leeftijd, dus zijn zwaardsmid-carrière was erg kort. Tegenwoordig worden zijn lange zwaarden verkocht voor minstens $100.000.
Een bekende krijger bestelde een van Kotetsu's zwaarden en wanneer Kotetsu klaar was kwam de krijger langs om het te bekijken. De zwaarden van Kotetsu waren erg goed gemaakt maar waren niet echt 'flashy' of voorzien van ornamenten zoals andere zwaarden uit die tijd.
De krijger vroeg: ”Hoeveel is het?” en Kotetsu antwoordde: “Honderd goudstukken”.
“Nee, nee, dat is veel te duur.”, klaagde de krijger,”Het is belange zoveel niet waard”. Zonder iets te zeggen stapte Kotetsu naar buiten en sloeg met één vloeiende slag de hoek van een stenen lantaarn. De krijger was onder de indruk. “OK, OK, hier zijn honderd goudstukken, ik zal betalen”, riep de krijger, verlekkerd om zo'n zwaard te hebben.
“Het spijt me,”, antwoordde Kotetsu, “dit zwaard is niet langer te koop”.
De hardingslijn van Kotetsu's zwaarden is nogal eenvoudig. Als je echter van heel dicht kijkt, zie je een fijne, heldere, gelijkmatige lijn van nie (zeer harde stukken in het staal die ontstaan zijn tijdens het temperingsproces en die het lemmet zijn ongelooflijke sterkte geven).

Zonder ooit kwaliteit te herkennen kunnen we nooit hopen die te bereiken. Om het te bereiken moeten we begrijpen hoe het we kleinste detail kunnen vatten. Daarin ligt het geheim.

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter