bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

 

KODO: Ancient Ways
Lessons in The Spiritual Life of the Warrior

By Rev. Kensho Furuya
© Ohara Publications,Inc
ISBN : 0-89750-136-5

This book is a compilation of articles written between 1988 and 1995 as the Ancient Ways column in Martial Arts Training magazine.

Please visit : www.aikidocenterla.com for more info on Sensei Furuya

 

 

 

 

 

In het leven moeten we altijd proberen ons best te doen omdat het leven zelf niets minder zal tolereren. Als we met minder tevreden zijn, verkwisten we de kracht van het leven die ons door God, de Almachtige, werd geschonken.

We zouden niet mogen tevreden zijn met alles wat we rond ons terugvinden maar we zouden moeten tevreden zijn met alles wat we rond ons terugvinden.

 

 

 

 

We zijn altijd ontgoocheld. Het is "goed" voor een Krijgskunstenaar ontgoocheld te zijn. Dit betekent dat zijn doelen en verwachtingen nog steeds hoog zijn.

 

Als je een moeilijke situatie tegenkomt, wees dan niet ontgoocheld. Verwelkom de uitdaging en de kans je best te doen.

 

 

 

 

 

 

 

Een gevecht kan een minuut, een jaar of een leven duren. Doe altijd je best.

 

 

 

Ikzelf ben nooit ontgoocheld. Ik doe soms enkel alsof ik ontgoocheld ben zodat mijn student met mij zouden sympathiseren en zouden proberen begrijpen met wat ik bezig ben. Soms is het nodig zo ver te gaan.

 

 

 

De moed verliezen is een onderdeel van training
(To Be Discouraged Is a Part Of Training)

 

Op een bepaald punt verliest iedereen ooit wel eens de moed om verder te gaan in zijn training. Hoe langer we trainen hoe meer we onze overwinningen op donkere periodes met falen, ontmoediging en frustratie kunnen herinneren. Doorheen de jaren leren we echter ons aan die slechte periodes over te geven en leren we ook op welke manier we daarna dienen verder te gaan, stap per stap. Zoals jullie al konden denken geven beginnende studenten het gemakkelijk op bij het tegenkomen van hun eerste obstakel. Ze verliezen al vlug hun interesse als het aikido te hard wordt of als ze minder snel meekunnen tijdens de aikido training dan ze zelf wel hadden gedacht. Toch heb ik ook al verschillende leraars gezien die, zelfs na 20 of 30 jaar training, teleurgesteld raken en opgeven.

Door onze krijgskunsttraining weten we dat 'opgeven' betekent dat we hebben 'verloren', maar waarom steekt dit gevoel toch telkens weer de kop op en waarom blijft het zo oncontroleerbaar? Waarom raken we steeds weer gefrustreerd in onze training? Waarom bereiken we bepaalde plateaus? Waarom stoppen we met onze progressie? Waarom lijkt het erop dat alles plots nutteloos wordt? Op een bepaald punt stellen we ons allemaal wel eens deze vragen.

Een tijdje terug schreef ik dat we door onze training in aikido gelukkig konden worden. Kort daarna kwam een van mijn studenten bij me en vroeg: “Sensei, je schreef dat we konden gelukkig worden door aikido maar soms zie ik dat je zelf niet gelukkig bent. Ik train heel hard, maar soms voel ook ik me niet gelukkig.”
“Je begrijpt niet wat het ware geluk is.”, antwoordde ik.
We creëeren voor onszelf een ideale situatie in ons hoofd en als bepaalde gebeurtenissen anders gaan dan we ons hadden voorgesteld raken we teleurgesteld en ontgoocheld. We nemen aan dat we het recht hebben om gelukkig te zijn en dat we verdienen om gelukkig te zijn dus beschouwen we elke omstandigheid die tegenoverstaand aan, of buiten, deze conditie staat als iets dat geen deel uitmaakt van ons leven. We denken dat wanneer we gelukkig zijn we ons eigen leven leiden en als we niet gelukkig zijn, dit komt door iets van “buiten” dat zich mengt in ons leven.

In de Krijgskunsten begrijpen we dat zowel gelukkig zijn als ongelukkig zijn deel uitmaakt van ons leven. We oefenen erop om beiden gelijkwaardig te kunnen aanvaarden. Mochten we de keus krijgen tussen beiden dan kiezen we natuurlijk, net als iedereen, voor geluk. Maar helaas kunnen we niet kiezen tussen de twee. Het lijkt er inderdaad zelfs vaak op dat we meer ongelukkig dan gelukkig zijn in ons leven.

Als we grote vorderingen maken in onze training zijn we fier op onszelf. Als onze vooruitgang echter vertraagt, als de technieken niet meer zo juist werken, als onze stijl geen steek houdt, worden we ontgoocheld en denken eraan te stoppen of uit te kijken naar een andere Krijgskunst.
Succes is een onderdeel van ons leven, maar mislukking en ontgoocheling zijn net zo goed een onderdeel van dat zelfde leven. Gezien ze beiden waardevolle en unieke aspecten zijn van ons leven moeten we ze beiden evenwaardig aanvaarden als zijnde fundamenteel voor onze Krijgskunsttraining.
Natuurlijk klagen we net als iedereen als dingen verkeerd gaan, maar dat betekent nog niet dat er iets buiten ons leven is dat ons lastig valt. We beschouwen iets als goed of slecht enkel en alleen omdat het dingen zijn waartussen we een onderscheid kunnen maken. In Krijgskunsten kunnen we er echter geen onderscheid tussen maken, net zoals we niet onze tegenstanders kunnen kiezen of de omstandigheden van het gevecht. En in de transactie met opponenten werken we vaak met een bepaald nadeel dat we proberen te overwinnen door onze training en techniek. Dit is net wat onze training in de Krijgskunsten zo interessant maakt.

Hetzelfde kan ook worden gezegd over het leven. Krijgskunstenaars overleven dag na dag, verwelkomen tegenspoed en gebruiken hun techniek en persoonlijke kracht om traag maar zeker hun doel en aspiraties te bereiken. De energie die we gebruiken kan ook de kracht van leven worden genoemd. Welke job we ook mogen hebben, of het nu saai en eentonig of fijn en aangenaam is, we aanvaarden beiden met dezelfde geest. Een ware Krijgskunstenaar kan spiritueel of mentaal niet zomaar overspringen van geluk naar depressie. Dit is de essentie van onze training. Dit is echter ook wat training in de Krijgskunsten soms zo moeilijk maakt. Op een dag kwam er een bezoeker naar mijn dojo en hij was onder de indruk van het gebouw, het aantal studenten en de kwaliteit van de trainingen. Hij zei: “Jij moet wel erg succesvol zijn”. “Nee”, antwoordde ik, “Deze dojo is niet gebouwd op succes maar op vele mislukkingen. Maar door vol te houden zijn we zo ver gekomen. Ik ben heel dankbaar”.

Ooit werd een stervende man erg emotioneel en vroeg het advies van de Zenmeester Ryokan. Ryokan adviseerde hem: “Als je leeft is het juist om te leven. Als je ziek ben is het juist om ziek te zijn. En als je gaat sterven is het juist om te sterven.”
Als we ontgoocheld zijn in onze training is daar helemaal niets mis mee: het is slechts een ander onderdeel van onze training. Het is echter belangrijk dit te begrijpen en niet op te geven maar te blijven trainen net als ervoor. Na een tijdje zullen we merken dat er helemaal geen reden is om in onszelf ontgoocheld te zijn.

 

     

Dit is een vertaling uit het boek “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, geschreven door Rev. Kensho Furuya. Deze vertaling gebeurde met medeweten van Rev. Kensho Furuya. Om meer te weten over Sensei Furuya kan je terecht op : www.aikidocenterla.com, op de KODO YahooGroup of via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . Ik heb geprobeerd de originele teksten zo letterlijk mogelijk te vertalen. Alle schrijffouten of kleine tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te behouden zijn volledig voor mijn rekening. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze vertaling zijn altijd welkom op bart.schoonaert@telenet.be.

This is a translation from the book “KODO- Ancient Ways : Lessons in the Spiritual Life of the Warrior/Martial Artist”, written by Rev. Kensho Furuya. The translation was done with his consent. To learn more about Sensei Furuya and his teachings, please visit : www.aikidocenterla.com , or the KODO YahooGroup or via e-mail : aclafuruya@earthlink.net . I have tried to translate the texts as literaly as possible. Any typographical errors or minimal textual modification to increase readability are my own. Questions and/or remarks concerning this translation are more then welcome at bart.schoonaert@telenet.be.

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter