bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

Shirae saya vs decoratief "samouraizwaard"

Krijgskunst of Budo wordt (helaas) al te vaak verward met "gevechtssport". Jan met de pet heeft meestal immers nooit gehoord over Budo.
Budo heeft echter niets met sport te maken. Sport beoefen je als tijdverdijf, om aan je conditie te werken, omdat je het spel-element ervan leuk vindt.
In sport zijn er spelregels: afspraken hoe het spel gespeeld dient gespeeld te worden, criteria die gebruikt worden om een winnaar aan te kunnen duiden.

definitie van sport volgens Larousse: Geheel van lichaamsoefeningen i.d. vorm v.e. individueel of collectief spel dat wordt gespeeld volgens bepaalde regels en zonder onmiddellijk utilitaire doeleinden.

Budo heeft een martiale oorsprong; militaire acties onderneem je niet in je "vrije tijd" of als "hobby". Je maakt tijd om je te verdiepen in je martiale studie, zodat je de nodige kennis beheerst op het ogenblik dat je deze nodig hebt.
Je "vrije tijd" zal hiervoor niet volstaan!
Er is geen spelelement, geen spel-regels, geen spel-winnaar.
In het beste geval kent "onze Jan" de term "Martial Arts", echter meestal dan door het gebruik (of misbruik) in de betekenis van "Martial Arts Hollywood Movies".
Dit is zo mogelijk nog een grotere aanfluiting van het begrip Budo dan wanneer men simpelweg de term "gevechtsport" in de mond neemt.
Heel wat van deze films pretenderen immers de ware betekenis van Budo te verkondigen (je weet wel: "het gedane onrecht wreken na een korte maar intense opleiding in één of ander monnikenklooster"), terwijl de getoonde technieken onrealistisch zijn en de verhaallijn evenveel met Budo te maken hebben als een nijlpaard met ballet.
Heel wat startende krijgskunst-beoefenaars vangen hun training dan ook aan vanuit dit verkeerde beeld.
Op zich vormt dit geen probleem, ware het niet dat heel wat beginners na een poos hun studie opgeven nadat ze tot de conclusie gekomen zijn dat het leven geen Hollywood-film is en dat zij de held niet zijn.
Of de beoefenaar zoekt zijn heil en erkenning in competitie!

Eigenlijk kan Budo zélfs niet vertaald worden als krijsgskunst. Krijgskunst is immers "de leer v.h. oorlogvoeren,strategie".
het karakter "Bu" uit Budo daarentegen wordt samengesteld uit twee radicalen die "het stoppen van de speer" betekenen. Voor een diepgaandere uitleg verwijs ik hiervoor naar meer gerenomeerde auteurs zoals Dave Lowry.
Andere begrippen in het Budo zijn "Satsu Jin Ken - Katsu Jin Ken" (het levennemend en het levengevend zwaard), "Saya no uchi no kachi" (overwinning met het zwaard in de schede)
Niet direct begrippen gekend in de sportwereld of in de huidige militaire middens!

In de zwaardsmeedkunst wordt een reëel lemmet na het smeden en polijsten met zorg en in anonimiteit bewaard in een Shirae saya.
Het zwaard wordt hierbij nog niet opgetuigd met tsuba (beschermring tussen lemmet en gevest), tsuka-ito (vlechtwerk op het gevest in katoen, zijde of leder), menuki (ornamenten) op het gevest, sageo (zijde of katoenen lint aan de schede).Een Shirae saya is een eenvoudige rechte houten schede met houten gevest.
Kortom het zwaard in een shirae saya wordt onzichtbaar, onopvallend en discreet opgeborgen en bewaard.
Waarbij zijn bestaan enkel gekend is door de zwaardsmid en de polijster. Ondanks deze anonimiteit is dit lemmet écht!
Dit in tegenstelling tot de decoratieve stukken die in de huiskamer onder interieurverlichting tentoongesteld worden, waarbij het staal één of andere chroom-nikkel-legering is, met een foute balans, het gevest in kunsstof. Kortom het souveniertje van de zomervakantie in Spanje of de zondagse uitstap naar Sluis.
Zo vergaat het ook het Budo: vaak wordt het Budo (of wat er moet voor doorgaan) uitgevoerd met veel bravoure en showelementen, "beoefend" door sensatiezoekers (in het slechtste geval) of "oriëntal seekers" (in het beste geval) op zoek naar de "Oosterse wijsheid".
Budo wordt te vaak beoefend als decoratief "samouraizwaard": ostentatief aanwezig, volledig opgetuigd, maar zonder reële practische waarde of nut.
Helaas wordt het Budo te weinig bestudeerd met de juiste ingesteldheid en (reële) doelstelling.
Het ware Budo kan je vergelijken met de anonimiteit en soberheid van een zwaardlemmet in een shirae saya: niet opgetuigd; onzichtbaar voor de buitenwereld, onopvallend maar o zo écht!
Het ware Budo leent er zich niet toe de beoefenaar te laten schitteren in wedstrijden of spektakel.
De budoka volgt een eenzame weg, hij studeert het budo in alle sereniteit en bescheidenheid.
De budoka zoekt naar zelfontplooïng, zoekt naar de betekenis achter de technieken, oefent in de dojo, studeert geschiedenis en cultuur. Hij verdraagt het onbegrip, de geringschatting en de onwetendheid van de leek.
De ware budoka streeft sereniteit en ernst na, verstoken van erkenning, titels en trofeeën.
Ooit zei een wijs man "wie enkel krijgstechnieken leert, zonder zich te verdiepen in literatuur of theeceremonie, is niets meer dan een onbehouwen bullebak. Wie enkel cultuur en verfijndheid nastreeft zonder notie van krijgstechnieken is eveneens maar half man."

Eens je start met budo is er in principe géén weg meer terug. Studeer budo zoals het bedoeld is of studeer het helemaal niet.
Als je jezelf tevreden stelt met een oppervlakkige imitatie, consumptiegericht, zonder engagement, dan mis je de totale essentie van budo.
Dit is zo een nutteloos tijdsverlies!
Overweeg dus goed voor je met budo begint, het kan jou en je lesgever veel teleurstelling besparen.


SDS

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter