bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

Eén leerling, één sensei. Eén dojo, één sensei

Aansluitend op het voorgaande hoofdstuk kunnen we nu het belang van de consistentie binnen de relatie leerling-leraar-dojo aanhalen.

Door de complexiteit van een les is het uiterst belangrijk dat de gevordere leerlingen op dezelfde golflengte als de leraar zitten. Zoniet bestaat het gevaar erin dat de leerlingen tijdens de les andere zaken beginnen uit te leggen aan de medeleerlingen, soms met de beste bedoelingen, vaak echter om hun superioriteit ten opzichte van de minder gevorderde leerling tentoon te spreiden. Wat de beweegreden ook is, door deze bijkomende uitleg verwart men niet alleen de beginner maar doet men tevens afbreuk aan de inhoud van de les door de aandacht te verleggen naar bijkomstigheden. Bijkomstig in de context en de opbouw van de gegeven les.

Op die manier kunnen er zo terzelfdertijd drie tot vier sub-lessen binnen de les lopen. Wordt je als beginnend leerling met dergelijke sub-lessen geconfronteerd dan is het niet onlogisch dat je op het einde van de les gefrustreerd naar huis gaat omdat je vier maal een andere uitleg te horen hebt gekregen en het volgens iedereen blijkbaar “helemaal fout” deed. Stel je als lesgever vast dat er dergelijke koffiekransjes gehouden worden dan dien je hier onmiddellijk een eind aan te stellen, … of naar huis te gaan aangezien er voldoende “lesgevers” aanwezig zijn.

De gevorderde leerling dient de doelstelling van de lesgever te begrijpen zodat hij door zijn eigen training tot voorbeeld kan dienen voor de minder gevorderden. Dit is wat bedoeld wordt met één dojo, één sensei: tijdens de training is er immers slechts één enkele leraar aan het woord.

Het begrip “één dojo, één sensei“ dient echter tevens in een ruimere context begrepen te worden, binnen de dojo als “gemeenschap” is er slechts één leidende figuur, de “sensei”. Deze staat in voor de volledige organisatie en ordehandhaving van de dojo. Zelfs indien hier meerdere mensen aan meewerken blijft de sensei de roerganger. De sensei draagt dus als einzelganger de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid over de dojo.

Ook de relatie tussen leerling / sensei mag geen toevalligheid zijn, als leerling dien je een leraar te zoeken waarbij het “klikt”. Dojo-shopping heeft een nefaste invloed op de ontwikkeling van je autonomie en beheersing van techniek en inhoudelijke vormgeving. Zoals reeds aangehaald, wordt in een goede dojo het onderricht gestructureerd opgebouwd, elke les vormt een puzzelstukje van een geheel. Door het pendelen tussen verschillende dojo’s verzamelt men enkel losse puzzelstukjes zonder ooit tot een afgewerkt geheel te komen.

Te vaak denkt men dat een krijgsdiscipline verworven wordt door training, “hoe vaker men traint des te sneller boekt men vooruitgang”. Helaas, was het maar zo eenvoudig. Een krijgsdicipline verwerft men door rijping, het is een diepgaande zelfstudie die tijd vergt, een proces waarbij men slechts langzaam tot wasdom komt. Een jongen wordt ook geen man door hem terzelfdertijd naar vier scholen te sturen. Hij wordt man door levenservaring op te doen. De keuze van een dojo moet dus bewust gebeuren, niet op basis van “welke dojo is er het dichtst in de buurt”, of “bij welke dojo ligt het lidgeld het laagst”. Om een bewuste keuze te kunnen maken heeft men echter een eerste ervaring nodig om de bepalende criteria vast te kunnen leggen.

SDS

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter