bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

Aikido: een balancerend dienblad

Aikido, en elke andere krijgsdiscipline, omvat een breed scala aan aspecten zoals timing, afstand, snelheid, techniek, richting, kracht, harmonie (die eigenlijk alle andere aspecten omhelst).

Een goed uitgevoerde harmonieuze techniek kan je vergelijken met een dienblad met glazen op één hand gedragen. Het gewicht van alle glazen dient netjes uitgebalanceerd te worden op het dienblad om te vermijden dat alles omvalt.
Elk onderdeel van de techniek dient geoefend en geperfectioneerd te worden om de uiteindelijke techniek feilloos te krijgen. Van zodra één glas slecht geplaatst staat volstaat dit om het volledig dienblad te doen tuimelen en àlle glazen tot een hoopje scherven om te toveren. Hoe die glazen t.o.v. elkaar staan is echter géén constante, elk facet van de oefening staat in direct verband met alle andere facetten: een andere afstand vereist een andere snelheid, een andere timing, aangepaste richting en kracht.

Daardoor is een correcte techniek slechts heel moeizaam aan te leren, en ontstaan er schijnbare dualiteiten in Aikido. Door de hoeveelheid en complexiteit aan parameters wordt er tijdens de les meestal slechts één aspect toegelicht, waardoor alle andere parameters door de onoplettende student verwaarloosd wordt. De alerte student zal echter steeds proberen de voorafgaande lessen in de praktijk om te zetten, tenzij … . Tenzij de doelstelling van de les erin bestaat via didactische oefeningen enkel dat éne aspect aan te scherpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar om zijn doelstellingen duidelijk over te brengen aan de leerling. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het lesgeven, zodat de leerling géén martiale waarde zoekt in een louter didactische oefening, of erger: zich laat afleiden door een “onbelangrijk” detail op het ogenblik dat de “martiale correctheid” van het geheel van levensbelang is.
Er zijn dus verschillende onderdelen in de Aikido-opleiding: didactische oefeningen, oefeningen uitgevoerd op statische wijze, oefeningen uitgevoerd op dynamische wijze. Elk met hun eigen mogelijkheden en nut.

SDS

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter