bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

Aikido als schone schijn of als hoogste vorm van krijgsdiscipline?

De technieken in Aikido geven vaak een martiaal antwoord op een zeer complex probleem. Aikido-technieken zijn eigenlijk gegroeid vanuit een eeuwenoude traditie van martiale technieken en counter-technieken. Dit is zeer moeilijk in woorden te beschrijven en kan enkel in de dojo onderwezen worden, desalniettemin zal ik trachten het aanschouwelijk te maken.

In de traditionele krijgskunsten werd steeds gezocht naar de zwakke punten in andere disciplines, dit om zeer voor de hand liggende redenen. Wie op de hoogte is van de technieken van de tegenstrever kan gebruik maken van de onvolmaaktheden in diens techniek, en ontstaan er countertechnieken.
Om deze reden werd niet iedereen als leerling in de dojo toegelaten, en waren de opleidingen van lange duur en zeer intens. Dit om te vermijden dat “spionnen” zouden deelnemen aan trainingen van een andere discipline met als doel de onvolmaaktheden van de school te ontdekken en gepaste countertechnieken te ontwikkelen in de eigen krijgskunst.
De meest gangbare wijze om de doeltreffendheid van de eigen technieken te toetsen bestond erin te duelleren, hetzij door een dojo van een andere school binnen te vallen, hetzij door rond te trekken en andere beoefenaars uit te dagen.
Wanneer we in Aikido een bepaalde techniek uitvoeren lukt deze enkel indien aité voldoende begrip heeft over de wijze waarop aangevallen wordt. Neem bijvoorbeeld shomen uché irimi nage. Nadat aité de neerwaartse slag gegeven heeft en nagé deze heeft afgeleid, heeft aité verschillende mogelijkheden om hierop verder te reageren. Of hij blijft te lang voorovergebogen staan en stelt zich op die manier zeer kwetsbaar op waarbij nagé niet eens aikido nodig heeft, óf aité stelt zich pijlsnel recht om te voorkomen dat nagé een kniestoot geeft, óf aité geeft een atemi met de elleboog. Zowel in het tweede als in het derde geval reageert aité op de techniek van nagé met als doel het verder uitvoeren van diens techniek te voorkomen. De Aikidoka reageert hier echter op door met de beweging én de kracht van aités reactie méé te werken om diens kracht te neutraliseren.
Een goed aité zal dus niet zinloos blijven staan maar op een martiaal-logische manier reageren zodat nagé zijn techniek kan uitvoeren. Ontbreekt aité dit besef door te blijven staan dan heeft nagé géén nood aan één of andere vorm van aikido-techniek en valt de oefening stil (tenzij de aikido-beoefenaar de techniek afsluit op gewelddadige wijze, Aikido onwaardig of op wanhopige wijze de techniek tracht uit te voeren door aan aité te trekken om zo tot Aikido-look-alike te komen). De gevorderde Aikido-beoefenaar laat zich niet verleiden tot één van beide scenario’s en maakt aité attent op wat er van hem verwacht wordt. Toeschouwers vertalen dit maar al te snel in “Aikido is allemaal afgesproken, als je als aanvaller niet volgt werkt het niet”. Terwijl het nét het tegenovergestelde is: als je als aanvaller niet “volgt” begeef je je op gevaarlijk terrein, in een schemerzone waar het ware Aikido niet beoefend wordt maar de lagere, agressievere krijgstechnieken.

Schone schijn dus? Indien het Aikido niet op de juiste manier beoefend wordt is dit inderdaad slechts een schimmenspel, maar correct uitgevoerd Aikido staat verheven boven tweestrijd.

SDS

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter