bron: Aikido en haar dynamische werking door A.Westbrook & O.Ratti Aikido-dojo Aikikai Aalter - Forum


Home
Info
Route
Kalender
Fotogalerij
Forum
Links
Privacy-beleid

vorige pagina volgende pagina

Over pitloze druiven en clementines.

In onze hedendaagse westerse maatschappij wordt vaak met Aikido, of andere verwante disciplines gestart vanuit een foutieve beweegreden. Heel wat beoefenaars komen naar de dojo een krijgskunst “nuttigen”. Men wil op zo kort mogelijke tijd ontelbaar veel technieken aanleren, de drang om daarbij zo snel mogelijk vooruit te komen is zo groot dat er vaak geen aandacht besteedt wordt aan de inhoud en de finesse binnen elke techniek.

Bij heel wat “leermeesters” speelt dit mee in de wijze waarop men les geeft, men geeft de leerling hetgeen hij verwacht uit schrik om leden te verliezen. De discipline vervalt in een commerciëel gebeuren waarbij de leerling klant is en de leraar leverancier. De leerling leeft in het idee “ik betaal dus ik heb recht op …” en vult dit volledig in naar eigen behoefte. Als lesgever is het belangrijk niet toe te geven aan deze consumptiementaliteit. Als sensei heb je een zeer belangrijke taak te vervullen: het doorgeven van de discipline in zijn meest pure en volledige vorm, dit is niet noodzakelijk de meest geliefde vorm onder de “gebruikers”!

Ik durf de hedendaagse teleurgang van heel wat disciplines vergelijken met GGO’s (genetisch gemanipuleerde organismen). Om de consumenten tegemoet te komen in hun verwachtingspatronen worden druiven en clementines gekweekt zonder pit, deze zijn immers comfortabeler in consumptie, men heeft het smakelijke en sappige vruchtvlees zonder het gedoe met al die vervelende pitjes. Welnu het werkelijke doel van de vrucht wordt met deze vorm volledig teniet gedaan. De ware bestaansreden van de vrucht is immers niet om door mens of dier opgegeten te worden als dusdanig, maar om het voortbestaan van de soort te verzekeren. Door het kweken van pitloze vruchten negeert men dus de ware bestaansreden van deze vruchten, aangezien deze compleet onvruchtbaar zijn en de (gemanipuleerde) soort slechts stand houdt voor één generatie.

Welnu, toch is het legio dat men “pitloos” Aikido op de mat brengt, enkel geschikt voor de “gebruikers”, “de consument”. Wie het ware Aikido zoekt, heeft hier al snel zijn buik vol van. Het “Aikido met pit” verklaart het onderscheidt tussen didactische/pedagogische oefening en martiale oefening; verklaart de functionering of niet-functionering van de techniek; verklaart de relatie en de taakverdeling tussen uké en aité; verklaart logische oorzaak en gevolg binnen een beweging; maakt onderscheidt tussen spectaculaire demonstratietechniek en de efficiënte soberheid; legt nadruk op een natuurlijke en correcte houding en centrum i.p.v. op zogenaamde “perfectie” in een techniek; tracht een meerwaarde te geven aan elke oefening zodat deze niet tot een louter fysieke bezigheid verwatert. Dit is uiteraard niet aan iedereen besteed, … omdat het inzet vereist. In de eerste plaats van de lesgever, die zichzelf continue in vraag dient te stellen, maar eveneens van de leerling, die op dat ogenblik geen “club-lid” meer is maar “deshi”: leerling in een dojo. Het vraagt een gedreven sensei om die taak op zich te nemen, om vanuit het pitje een zaailing op te kweken, en de zaailing te planten in voedzame grond zodat deze kan uitgroeien tot een volwaardig specimen. Om Aikido als “soort” te laten verder bestaan moeten we immers het Juiste Aikido onderwijzen, en geen “pitloze” mutant die enkel de consument pleziert, onwillig om zijn taak als “drager van de genen” op te nemen.

SDS

vorige pagina volgende pagina


Wens jij ook jouw visie over of ervaringen met Aikido kwijt in ons forum?
Stuur uw tekst naar de forum-bus.

Enkel teksten waarvan de naam en adresgegevens van de auteur bij ons gekend zijn kunnen worden gepubliceerd, op verzoek kan het artikel anoniem geplaatst worden. De dojo behoudt zich het recht tot weigering van publicatie.
Het opnemen van een artikel houdt niet in dat de dojo akkoord gaat met de inhoud ervan. In geval van citaten en/of vertalingen van reeds uitgegeven materiaal blijft de toezender van het artikel zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechtelijke bescherming.
Enkel zelfgeschreven teksten komen in aanbod, artikels reeds op het web beschikbaar kunnen worden opgenomen via link naar de betreffende site.

[HOME][TOP]


© 02.11.2004 by Sven De Schryver. email: Aikido-dojo Aikikai Aalter